Algemene voorwaarden voor Digifolio

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Digifolio, de dienst te vinden op www.digifolio.nl, aangeboden door itxplain (kvk. 37125324)
 • Consument, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
 • Website, het online platform te vinden op https://app.digifolio.nl/


Artikel 1: Dienstverlening

 1. De dienstverlening van de Digifolio bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid voor het bijhouden van thuisadministratie.
 2. Digifolio is op dit moment gratis en het plan is dat dit gratis blijft.
 3. Data opgeslagen in Digifolio zal alleen intern worden gebruikt voor verbetering van de dienstverlening of geaggregeerd voor marketingdoeleinden/dienstverleningen.
 4. Digifolio is bedoeld als hulpmiddel en niet ter vervanging voor uw administratie.

Artikel 2: Beschikbaarheid dienstverlening

 1. Digifolio spant zich in om de dienstverlening zonder storingen te laten verlopen, maar kan niet instaan voor continu beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Digifolio de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Digifolio is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortoming in de nakoming. Digifolio is bedoeld als hulpmiddel, Consument dient zelf een kopie/backup van z’n administratie te bewaren.

Artikel 4: Opzegging consument

 1. Digifolio kan ieder moment worden opgezegd in de eigen omgeving onder ‘Instellingen’. Na opzegging zal de administratie na 14 dagen worden verwijderd, mits het account niet heractiveerd wordt middels opnieuw aanmelden.

Artikel 5: Klachtenregeling

 1. Digifolio zal binnenredelijk termijn op klachten reageren.

Artikel 6: Aanvullende bepalingen en wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen in de toekomst worden gewijzigd. Indien gewijzigde algemene voorwaarden niet akkoord zijn zal de omgeving de gebruiker en de gekoppelde omgeving(en) waarbij gebruiker de enige eigenaar is worden verwijderd.